Aktiviteter

Tilbyder vi mange forskellige aktiviteter i løbet af året.

Nogle har været en tradition gennem flere år, og andre er nye fra år til her.

Du vil her på undersiderne kunne læse mere om nogle af vores aktiviteter.

Desuden henvises til kalenderen for aktuel info om aktiviteter og arrangementer.

Minikonfirmander

 

I foråret tilbydes alle elever på 3. og 4. årgang i Genner Univers at deltage i minikonfirmandundervisning.

Undervisningen forløber over 4-6 gange hvor børnene bliver introduceret til nogle af Kristendommens og livets helt store spørgsmål.

Undervisningen bærer præg af leg, fortællinger og mange andre spændende ting.

Børnene skal i det hele taget opleve og gå på opdagelse i deres kirke.
Undervisningen foregår i Genner Kirke og varetages af sognets præster og øvrige personale samt evt. menighedsråd.


Forløbet af sluttes med en børnegudstjeneste.

 

Friluftsgudstjeneste

 

2. pinsedag afholder vi gudstjeneste på Kalvø. 

Man medbringer selv sin egen stol, og så sidder vi ellers der med udsigt ud over bugten og holder højmesse sammen. 

Efter højmessen er menighedsrådet vært ved en ostemad og the/kaffe.

Værftsdagen på Kalvø midt i august indledes med en dansk-tysk friluftsgudstjeneste.

Fra 1850 til 1969 blev der bygget ni store skibe på Kalvø.

Skibene er med deres besætning kommet vidt omkring i verdenen.

Kalvødagen sætter fokus på dette store skibsbyggeri, som for alvor har sat den lille ø, på det maritime verdenskort.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 

Kirkevandring

 

Hvert år i maj/juni afholdes der kirkevandring i samarbejde ml. Genner, Løjt og Øster Løgum.

Kirkevandringen arrangeres på skift mellem de 3 sogne.

Der vil hvert år være en kirkelig handling (andagt/gudstjeneste) og desuden en gåtur i området.

Der serveres frokost undervejs.

For nærmere info - se kirkebladet.

 

Alle er velkomne.

Kirkekaffe

 

Cirka 1 gang om måneden serveres der kirkekaffe efter gudstjenesten.

I kirken før og under højmessen får vi ikke talt sammen, derfor er det hyggeligt at kunne snakke lidt sammen efter højmessen.

Kirkekaffen er en god anledning til at møde nye mennesker og til at snakke med præsten og de øvrige kirkegængere.

Familiegudstjeneste

 

Udover den sædvanlige søndagsgudstjeneste holder vi i Genner Kirke lejlighedsvis familiegudstjenester.

Hold øje med kirkebladet og hjemmesiden for mere info om disse.

Refleksionsgudstjeneste

 

Gennem musik, fælles salmer, bøn, stilhed og refleksion over et udvalgt emne kan man i kirkens rum finde et øjebliks ro før man sendes tilbage til hverdagens tummel.

Måske har vi fået et nyt perspektiv eller lidt nyt mod, en dråbe glæde, en ro for en stund.

 

Alle er velkomne. 
Se datoer og nærmere info i kalenderen.

Konfirmationsforberedelse

 

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja til dåben på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til dåbens gave og den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom til ungdom..

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

 

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst, lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film og laver mange spændende ting sammen 

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i et antal gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den konfirmandgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.