Kirkegården Genner sogn

 

Der er flere muligheder for valg af gravplads på Genner kirkegård

Alm. Kistegravsted:

1. eller flere kistepladser.

Fredningstiden er 25 år (dobbelt fredningstid for egetræ kiste)

Der er thujahække omkring gravstederne og mulighed for planter og blomsterbed

 

Urnegravsted:

Der er plads til 2 urner pr. gravsted. Fredningstiden er 10 år.

Der er thujahæk omkring gravstederne, og mulighed for planter og blomsterbed.

Der forefindes urnegravsteder, fordelt rundt på kirkegården i små trekanter i forlængelse af alm. kistegravsteder.

Bl.a. er der urnecirkler nord for kirken med plads til 4 sten. Valgfri sten som  står oprejst i bund dække. Der må sættes buketter, lægges kranse m.m. foran sten, men der må ikke plantes omkring sten. Disse har samme pris som en plæneplade i græs.

 

Plæneplade:

Der er plads til 2 urner pr. plæneplade. Fredningstid 10 år

Pladen ligger fladt ned i græsset og skal være brændt Halmstad 40 x 60 cm. Evt. med vasehul

Der må sættes buketter og kranse m.m. til jul, men der må IKKE plantes omkring pladen.

 

Anonyme/fællesgrav:    

Der er også mulighed for at blive bisat anonymt.

I græs plænen til højre for plæneplader mod fælles stenen, hvor man har mulighed for at lægge buketter m.m.

 

Ydelser:                        

Personalet er altid behjælpelig med informationer om div. ydelser ifm. gravstedet.

Ydelserne kan være pålæggelse af grus, opgravning af planter m.m. på regning.

 

Vedligeholdelse af gravsteder:

Det er op til gravstedindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet.

Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet kan der vælges mellem årlig regning eller en flerårlig aftale, en såkaldt legataftale.

 

Legat aftale:

Der kan tegnes en flerårlig aftale for vedligeholdelse m.v. af gravstedet. I hele fredningstiden. Efterfølgende for minimum 5 år. Henvendelse til Graveren for priser m.m.