Genner Kirkeblad

Kirkebladet for Genner Kirke udkommer hvert kvartal. Her kan du følge med i, hvad der foregår i og omkring kirken.

Kirkebladet laves som en del af Genner Nyt, som er et fælles blad for alle foreninger og aktiviteter i Genner. Find det på midtersiderne i bladet.

Bladet bliver hustandsomdelt i hele sognet, men du kan også få et eksemplar i kirken eller på graverkontoret.

Kirkeblad forår 2024

Kirkeblad vinter 2023/2024

Kirkeblad efterår 2023