Genner Kirke

 

En kreds af beboere i Genner besluttede i 1932, at de ville gøre en indsats for at få deres egen kirke. 85 familier lovede at give 10 øre om ugen og man henvendte sig til fonde og firmaer.

En befolknings sammenhold og tro, en sognepræsts aktive medvirken og Guds velsignelse, var årsag til, at Genner kirke kunne indvies den 1. december 1935. Mindepladen i koret minder om det.

Da pastor Ravn sendte en opfordring ud om bistand til opførelse af kirken, skrev han bl.a. "Der er i Genner Distrekt en kreds af kirkelige mennesker, der ville finde det som en stor støtte for deres kirkelige liv, om de måtte få en kirke rejst. Lykkes det, skal de kirkelige beboere nok sørge for, at den bliver brugt."

Prisen for det hele - grund, kirke og inventar var 61.864,35 kroner.

 

Korpartiet

Noget af det første, man lægger mærke til, når man træder ind ad kirkedøren, er T.J. Skovgårds smukke glasmosaikvinduer i koret. Alteret og stiftmosaikken i gulvet er tegnet af samme kunstner. 

 

Alteret

Alteret er bygget af granit (brugte fortovsfliser fra København).

Korset på alteret hører ikke med til den oprindelige udsmykning, men er sat op i 1965. Det er af egetræ og var oprindeligt i natura, men er senere blevet forgyldt.

 

Døbefonten

I 1985 var kirken udsat for tyveri, hvor krucifikset, de store lysestager og dåbsfadet blev stjålet. Dåbsfadet der var af tin, var skænket til kirken ved indvielsen i 1935. Heldigvis havde man gode tegninger af dåbsfadet, og det lykkedes at få den kendte og sølvsmed Jørgen Dahlerup til at fremstille en tro kopi i sølv. Døbefonten, der er af granit er tegnet af J.T. Skovgård. Den har stået i kirken siden indvielsen.

 

Krucifikset

Da det oprindelige krucifiks var stjålet, gik menighedsrådet i gang med at finde et andet. Det var dog en vanskelig opgave, idet krucifikser næsten kun forhandles i de egne, hvor befolkningen er katolikker. Da menighedsrådet havde set nogle af Erik Heides kirkekunstværker, henvendte man sig til ham og spurgte, om han kunne tænke sig at lave et krucifiks til Genner kirke. Han så kirken og sagde ja.

 

Prædikestolen

Da kirken blev indviet, var prædikestolen uden særlig udsmykning, men i 1953 fik kirken skænket to udskårne egetræstavler, som forstiller "brylluppet i Kana" og "den hellige nadver". De var udført af træskærer Wülpler i Lybæk og snedker Jørgen Wollesen i Øster Løgum indpassede dem på smukkeste vis i en ny prædikestol tegnet af kirkens arkitekt, Jep Fink, Aabenraa. Prædikestolen skænket af Hans Petersen og indviet ved en højtidelighed i 1955.

 

Kirkeskibet

Da man startede indsamlingen til kirkebyggeriet, var man klar over, at det kunne knibe med at få råd til alt. Hvis det var tilfældet kunne man vente med at bygge tårnet, købe orgel og kirkeklokke. Der var imidlertid samlet så mange penge ind af Genners beboere, at der blev råd til det hele. Der blev endda råd til et kirkeskib, som på daværende tidspunkt kostede 170 kr. Det kirkeskib, der pryder kirken i dag er dog ikke det oprindelige.