Vielse

 

Hvis I ønsker at blive viet i Løjt eller Genner Kirke, skal I henvende jer til præstesekretæren Gitte Bielefeldt på mail loejt.sogn@km.dk for at aftale dato for vielsen.

For at blive viet i Løjt eller Genner Kirke skal man enten bo i sognet eller have en anden tilknytning til kirken, og mindst én af parterne skal være medlem af Den Danske Folkekirke.

 

Når tidspunktet for vielsen er aftalt, afleverer I en ægteskabserklæring til kommunen og får udstedt en prøveattest, som I skal aflevere til præstesekretæren sammen med eventuelle ønsker om navneændring.

Læs mere på www.borger.dk. Prøveattesten må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Samtidig skal I oplyse navn og adresse på to vidner, som skal være til stede ved vielsen.

Præstesekretæren formidler kontakt til præsten, som ringer jer op for at aftale en personlig samtale.

 

 

Velsignelse

 

Ønsker man en velsignelse i Løjt eller Genner kirke, skal I på samme vis henvende jer til præstesekretæren Gitte Bielefeldt for at aftale dato for velsignelsen.

Præstesekretæren formidler kontakt til præsten, som ringer jer op for at aftale en personlig samtale.

 

 

 

Vielse i det fri

 

Ønsker man en vielse eller velsignelse i det fri, kontakter man præsten. – Flere omstændigheder skal være på plads og aftalt inden præsten kan bekræfte at det er muligt at holde vielsen eller velsignelsen uden for kirkens rum.