Menighedsrådet i Løjt

Anna Cecilie Lildholdt Madsen 

Menighedsrådsformand

Barsøvej 134 
6200 Aabenraa

Tlf. 20 94 87 17

acne.madsen@gmail.com

Torben Hansen 

Næstformand og kontaktperson

Øster Hessel 3 
6200 Aabenraa

Tlf. 91 15 81 49

torbenanni87@gmail.com

Uffe Sørensen

Kirkeværge

Barsøvænget 66
6200 Aabenraa

28 10 82 44

solveigoguffe@gmail.com

Christian Paulsen 

Kasserer

Løjt Vestervang 2
6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 82 86 / 30 70 82 86
fampaulsen@stofanet.dk

Svend Bakkegaard Olesen

Menigt medlem

Nørbyvej 13A
6200 Aabenraa.

sbom@stofanet.dk

Cathrine Marie Toft

Menigt medlem

Løjt Storegade 6c
6200 Aabenraa

tlf. 22 46 48 05

Elin Clausen 

Menigt medlem

Brunbjergvej 62
6200 Aabenraa

Tlf.: 24 42 36 16

elin@claud1.dk  

Ditte Sjelborg-Pedersen

Sognepræst

Løjt Nørregade 8
6200 Aabenraa

Tlf.: 51 85 65 13

dis@km.dk 

Unna-Pernille Gjørup

Sognepræst

Tlf.: 51 85 65 12

upj@km.dk

Menighedsrådets udvalg

Kirkegårdsudvalg: Elin, Torben og Leif

Bygningsudvalg: Anna Cecilie , Svend,  Uffe, Christian P og Leif

Skovudvalg: Uffe, Svend og Leif

Diakoniudvalg: Ditte, Elin, Cathrine og Anna Cecilie

Aktivitetsudvalg: Anna Cecilie, Ditte,  Elin og Ole

Informationsudvalg:/ kirkeblad: Ditte, Torben og Unna-Pernille

Menighedsrådsmøder 2024

 

Den 25. januar 2024