Begravelse / Bisættelse

 

 

Ved begravelser og bisættelser kontaktes bedemanden, som så tager kontakt til præsten.

Der aftales et tidspunkt for en samtale med præsten med henblik på at forberede begravelsen/bisættelsen og udvælgelsen af salmer mm.

 

Kirkegårdspersonalet på den pågældende kirkegård kontaktes med henblik på sjæleringning og udvælgelse af gravsted på kirkegården.