Menighedsrådet ved Løjt Kirke søger en ny kirkegårdsleder/kirketjener

Midt på det smukke Løjt Land ligger Løjt Kirke med udsigt ud over frodige bakker, levende hegn og Lillebælt. Det er en kirke med rødder tilbage til 1100-tallet.

Vores kirkegårdsleder har valgt at blive pensioneret efter 40 års tjeneste her. Vi søger derfor en ny fuldtids kirkegårdsleder/kirketjener – gerne fra den 1. juni 2024. Vi har ansat to præster, som er ansvarlige for både gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Hovedopgaverne er – i samarbejde med vores medarbejdere – at:

  • Lede, planlægge og gennemføre pasning, rengøring og vedligeholdelse af ny og gammel kirkegård, kirken, konfirmandhuset, præstegården (slå græs, klippe hæk og rydde sne) og præstekontorerne.
  • Fungere som kirketjener ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i og omkring kirken, herunder den tyske frimenighed.
  • Varetage administration af kirkegården samt have kontakt til kirkegårdens brugere.

Dine kvalifikationer:

Det er vigtigt, at du er uddannet gartner eller hortonom – eller har mindst 3-4 års erfaring med kirkegårdsarbejde.
Du har kendskab til og viden om moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur – både praktisk og administrativt, herunder kendskab til budgetstyring samt Brandsoft Kirkegårds- og Regnskabssystem.
Du er visionær i forhold til udviklingsmuligheder på vores kirkegård og med forståelse for kulturen og de historiske værdier – og at du er bevidst om miljøvenlig drift og udvikling, jf. https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/.
Du er indstillet på at skulle indhente tilbud og udarbejde kontrakter i forbindelse med større planteleverancer og maskinindkøb samt kontakt til håndværkere.
Du har forståelse for at arbejde i en kirkelig organisation, hvor gode samarbejdsevner er en forudsætning for, at det lykkes.
I samarbejde med menigheden, præster, menighedsråd, besøgende og de øvrige ansatte er du/I venlige, positive, respektfulde og imødekommende.
Du må gerne må have ledelseserfaring.


Vi tilbyder:

  • Et selvstændigt arbejde med frihed under ansvar.
  • Et godt arbejdsmiljø med erfarne og engagerede medarbejdere (vi havde to 40-års jubilarer i 2022-2023).
  • Vi tilbyder relevant uddannelse/efteruddannelse.

 

Ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling med rådighedsforpligtelse. Tjenestestedet er Løjt Kirke og Løjt Kirkegård (se stillings- og ansvarsbeskrivelsen). Normal arbejdstid er tirsdag til fredag samt kirkelige handlinger og gudstjenester lørdag og søndag. Mandag er fridag. Der er friweekender i henhold til overenskomsten. Der forekommer arbejde uden for normal arbejdstid, herunder aftenmøder. Kirkegårdslederen deltager ved menighedsrådsmøder, møder i kirkegårdsudvalget og andre relevante udvalg.

 

Ansættelsesvilkår, ansøgningsfrist, ansættelsessamtaler mv.

Ansættelsen sker på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Cirkulære om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår, cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022. Stillingen er klassificeret i lønramme 28, skalatrin 36-40, svarende til en månedsløn mellem kr. 31.415,58 og kr. 33.710,00 (nutidskroner for en fuldtidsstilling). Hertil kommer et månedligt administrationstillæg på kr. 454,02. Forhandlingsområdet er under Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte (FAKK). Se cirkulæret på dette link: Cirkulære om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Før evt. ansættelse indhenter menighedsrådet referencer efter aftale samt straffe- og børneattest. 

·         Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 3. april 2024 kl. 12.

·         Ansøgning med relevante bilag sendes til 9012fortrolig@sogn.dk .

·         Ansættelsessamtaler finder sted den 9. og/eller 10. april 2024.

Se både stillingsannoncen samt stillings- og ansvarsbeskrivelsen ved at klikke herunder.

 

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved Torben Hansen, næstformand/kontaktperson – telefon 9115 8149 – mail torbenanni87@gmail.com .

 

 

Skriv tekst her